“Tinitus ili šum u uhu”

Tinitus je stručni izraz za pojavu šuma ili zujanja u glavi ili u ušima bez postojanja zvučnog izvora. Tinitus nije bolest, već simptom. Oko 50% ljudi je barem jednom u životu imalo tinitus, a oko 20% ljudi stalno ili povremeno pati od tinitusa. Mnogi imaju ovaj simptom samo sporadično, mnogi samo jednom u životu ali mnogima ostaje zujanje do kraja života.  Tinitus može biti akutni ili kronični. Bolesnici sa šumom moraju izbjegavati potpunu tišinu, morali bi osigurati lagani i ugodni pozadinski zvuk (prirodni zvukovi ili glazba). Potrebno je izbjegavati buku radi sprječavanja daljeg oštećenja sluha i pogoršanja šuma.

Prvi korak u akutnom slučaju je odlazak kod liječnika – specijalista otorinolaringologa, radi uspostavljanja točne dijagnoze i uvođenja odgovarajuće terapije. Pošto postoje mnogi mogući uzroci šuma u uhu, potreban je specijalistički pregled i dijagnostička obrada. Ne bi se trebalo odugovlačiti s pregledom i početkom terapije radi drugih obaveza, jer vrijedi pravilo: “Što ranije, to bolje”. Koju terapiju treba primijeniti u Vašem slučaju, mora odrediti specijalist otorinolaringolog.

 

 

 

                                                                            Otorinolaringolog.com ® WebDesign by: iMedicina.net

                                                    Podaci dostupni na našim stranicama informativnog su tipa i ne mogu biti zamjena za liječnički pregled.