UHO

GRLO

NOS

SLUH I RAVNOTEŽA

VRTOGLAVICA  

ISPITIVANJE SLUHA

SLUŠNI APARATI

ŠUM U UHU (TINITUS)

POLIKLINIKA

 

  

  

 

                                                                                                                Otorinolaringolog.com ® WebDesign by: iMedicina.net

otorinolaringolog, orl, uho grlo nos, medicina, otorinolaringologija, orl, uho grlo nos, zagreb, operacija, kirurgija, odjel, klinika, bolnica, ambulanta, poliklinika, ordinacija, pregled, kontrola, poliklinika, dijagnostika, terapija, uha, grla, nosa, ordinacija, otorinolaringologija, tinitus Bolesti vanjskog uha Upala vanjskog uha Apsces vanjskog uha Celulitis vanjskog uha Otitis extema maligna Ostale infektivne upale vanjskog uha  Kolesteatom vanjskog uha Akutna upala vanjskog uha, neinfektivna Druga upala vanjskog uha  Upala vanjskog uha, nespecificirana Druge bolesti vanjskog uha Perihondritis vanjskog uha  Neinfektivni poremećaji pine  Opturirajući cerumen Stečena stenoza zvukovoda Drugi specificirani poremećaji vanjskog uha Poremećaj vanjskog uha, nespecificiran Bolesti vanjskog uha u bolestima svrstanim drugamo Upala vanjskog uha u bakterijskim bolestima svrstanim drugamo  Upala vanjskog uha u virusnim bolestima svrstanim drugamo  Upala vanjskog uha kod mikoza  Upala vanjskog uha u drugim infektivnim i parazitarnim bolestima svrstanim drugamo  Upala vanjskog uha u drugim bolestima svrstanim drugamo  Drugi poremećaji vanjskog uha u bolestima svrstanim drugamo  Bolesti srednjeg uha i mastoida Nesupurativna upala srednjeg uha (otitis media nonsuppurativa)' Akutna serozna upala srednjeg uha Druga akutna nesupurativna upala srednjeg uha Kronična serozna upala srednjeg uha Kronična mukoidna upala srednjeg uha Ostala kronična nesupurativna upala srednjeg uha  Nesupurativna upala srednjeg uha, nespecificirana Supurativna i nespecificirana upala srednjeg uha Akutna supurativna upala srednjeg uha Kronična tubotimpanična supurativna upala srednjeg uha  Kronična atikoantralna supurativna upala srednjeg uha Druga kronična supurativna upala srednjeg uha Supurativna upala srednjeg uha, nespecificirana Upala srednjeg uha, nespecificirana  Upala srednjeg uha u bolestima svrstanim drugamo Upala srednjeg uha u bakterijskim bolestima svrstanim drugamo Upala srednjeg uha u virusnim bolestima svrstanim drugamo Upala srednjeg uha u drugim bolestima svrstanim drugamo Salpingitis i opstrukcija Eustahijeve tube Salpingitis Eustahijeve tube  Opstrukcija Eustahijeve tube Drugi poremećaji Eustahijeve tube Patološki prohodna (patulozna) Eustahijeva tuba Drugi specificirani poremećaji Eustahijeve tube Poremećaj Eustahijeve tube, nespecificiran Mastoiditis i srodna stanja Akutni mastoditis Kronični mastoiditis Petrozitis Drugi mastoditis i srodna stanja Mastoiditis, nespecificiran Kolesteatom srednjeg uha Kolesteatomsrednjeg uha Perforacija bubnjića (membrane timpani) Centralna perforacija bubnjića Perforacija bubnjića u atiku Druge rubne perforacije bubnjića Druge perforacije bubnjića Perforacija bubnjića, nespecificirana Drugi poremećaji bubnjića Akutni miringitis Kronični miringitis Drugi specificirani poremećaji membrane timpani Poremećaj membrane timpani, nespecificiran Druge bolesti srednjeg uha i mastoida Timpanoskleroza Otitis media adhaesiva Diskontinuitet lanca slušnih koščica i dislokacija slušnih koščica Druge stečene abnormalnosti slušnih koščica Polip srednjeg uha Drugi specificirani poremećaji srednjeg uha i mastoida Drugi poremećaj srednjeg uha i mastoida, nespecificiran Druge bolesti srednjeg uha i mastoida u bolestima svrstanim drugamo Mastoiditis u infektivnim i parazitarnim bolestima svrstanim drugamo Drugi specificirani poremećaji srednjeg uha i mastoida u bolestima svrstanim drugamo Bolesti unutarnjeg uha Otoskleroza Otoskleroza koja zahvaća fenestru ovalis, neobliterirajuća Otoskleroza koja zahvaća fenestru ovalis, obliterirajuća Kohlearna otoskleroza Druga otoskleroza Otoskleroza nespecificirana poremećaji vestibularne funkcije Menierova bolest Benigni paroksizmalni vertigo Vestibularni neuronitis Drugi periferni vertigo Vertigo centralnog podrijetla Drugi poremećaji vestibularne funkcije Poremećaj vestibularne funkcije, nespecificiran Vertiginozni sindrom u bolestima svrstanim drugamo Vertiginozni sindrom u bolestima svrstanim drugamo Druge bolesti unutrašnjeg uha Labirintitis Fistula labirinta Poremećaj funkcije labirinta Posljedice djelovanja buke na unutrašnje uho Druge specificirane bolesti unutrašnjeg uha Bolest unutrašnjeg uha, nespecificirana Ostali poremećaji uha Provodi (konduktivni) i zamjedbeni (perciptivni)gubitak sluha Konduktivni gubitak sluha, obostrani Konduktivni gubitak sluha, jednostrani, a očuvanim sluhom na suprotnoj strani Konduktivni gubitak sluha, nespecificiran Perceptivni gubitak sluha, obostrani Perciptivni gubitak sluha, jednostrani, s očuvanim sluhom na suprotnoj strani Perciptivni gubitak sluha, nespecificiran Mješoviti konduktivni i perceptivni gubitak sluha, obostrano Mješoviti konduktivni i perciptivni gubitak sluha, jednostrano, s očuvanim sluhom na suprotnoj strani Mješoviti konduktivni i perceptivni gubitak sluha, nespecificiran Drugi gubitak sluha Ototoksični gubitak sluha Prezbiakuzija Iznenadni idiopatski gubitak sluha Gluhonijemost koja nije svrstana drugamo Drugi specificirani gubitak sluha Gubitak sluha, nespecificiran Bol u uhu (otalgija i izljev iz uha Otalgija, bol u uhu, Otorrhoa, curenje uha, Otorrhagia, krvarenje iz uha, Drugi poremećaji uha nesvrstani drugamo Degenerativni i vaskularni poremećaji uha Tinnitus (šum u uhu) Druga abnormalnost slušne percepcije Poremećaji akustičnog živca Drugi specificirani poremećaji uha Poremećaj uha, nespecificiran Drugi poremećaji uha u bolestima svrstanim drugamo Akustični neuritis u infektivnim i parazitarnim bolestima svrstanim drugamo Drugi specificirani poremećaji uha u bolestima svrstanim drugamo poremećaji uha i mastoida nakon određenih zahvata, koji nisu svrstani drugamo Povratni (rekurentni) kolesteatom trepanacijske šupljine nakon mastoidektomije Drugi poremećaji nakon mastoidektomije Drugi poremećaji uha i mastoidnog nastavka nakon određenih zahvata Poremećaj uha i mastoida nakon određenih zahvata uha. ambulanta POLIKLINIKA SPECIJALIST ORDINACIJA   http://www.otorinolaringolog.com/upala-grla.htm  http://www.otorinolaringolog.com/upala-sinusa.htm http://www.otorinolaringolog.com/upala-uha.htm http://www.otorinolaringolog.com/otoskopski-pregled-perforacija.htm http://www.otorinolaringolog.com/bolesti-vanjskog-uha.htm http://www.otorinolaringolog.com/upala-vanjskog-uha-zvukovoda.htm http://www.otorinolaringolog.com/kolesteatom.htm http://www.otorinolaringolog.com/mastoiditis.htm http://www.otorinolaringolog.com/otoskleroza.htm http://www.otorinolaringolog.com/timpanoplastika.htm http://www.otorinolaringolog.com/vestibularno-ostecenje-ravnoteza.htm orl pregled zagreb SPECIJALIST POLIKLINIKA ambulanta orl-klinika ESTETSKA KIRURGIJA HOME